Vaalikoneissa

Olen kirjoitellut näkemyksiäni ajankohtaisista asioista vaalikoneisiin. Otan mieluusti vastaan palautetta ja kirjoittelen tälle sivulle korjauksia ja täydennyksiä. Jos jokin kanta arveluttaa, siitä kannattaa kysyä rohkeasti suoraan minulta! Valmiiksi tarjotut vaihtoehdot eivät aina kovin hyvin kuvaa todellisia ajatuksia asioista. Vaalikoneissa ei myöskään ollut mahdollista antaa painotuksia sille, mitkä asiat ovat tärkeitä ja mitkä eivät. Monet kysymykset myös koskivat asioita, joista ei päätetä valtuustossa (esim. lailla säädetyt asiat tai koulujen sisäiset asiat).

Ylen vaaligalleria. Samat videot myös Suomen Kuvalehden ja Uuden Suomen vaaligalleriassa.

Ylen vaalikone. Lähes samat kysymykset myös Suomen kuvalehden ja Uuden Suomen vaalikoneessa.

Korjaus: “Koulujen opetusryhmät ovat jo niin isoja, että oppiminen häiriintyy”. Vastaukseni pitäisi olla jokseenkin samaa mieltä, eikä jokseenkin eri mieltä. Vaikka oppiminen ei vielä ole tilastollisesti tarkasteltuna kärsinyt, kokonaiskuvassa olen sitä mieltä, että luokkakoot ovat kestämättömän suuret ja niitä tulisi pienentää.
Korjaus: “Jokaisen pitää päästä palveluiden äärelle joukkoliikenteellä.” Vastaukseni pitäisi olla jokseenkin samaa mieltä, eikä jokseenkin eri mieltä. Vaikka olen sitä mieltä, että jokaiselle ei joukkoliikenneyhteyksiä voida järjestää, kokonaisuudessaan olen kuitenkin mahdollisimman kattavan julkisen liikenteen kannalla.
Täsmennys: “Avohoidon suosiminen mielenterveystyössä luo turvattomuuden tunnetta”. Vastasin olevani täysin eri mieltä, koska käsitin kysymyksen tarkoittavan yleistä turvattomuuden tunnetta. Se voi kuitenkin ymmärtää koskevan myös potilaan turvallisuuden tunnetta, jolloin asia on monimutkaisempi.

Helsingin Sanomien vaalikone.

Tamperelaisen vaalikone – paina “Selaa kohteita”-painiketta ja kirjoita hakukenttään “Johanna Roihuvuo”.

Ilta-Sanomien vaalikone (osittain sama kuin HS:n vaalikone, mutta valtaosin eri kysymykset).

PS. Vaalikoneiden lisäksi olen osallistunut myös eri järjestöjen kampanjoihin ja haasteisiin sikäli kun allekirjoitan niiden tavoitteet.