Tiedon ja osaamisen hyödyntäminen

Tampereella on paljon osaavia ihmisiä niin kaupungin palveluksessa, korkeakouluissa, yritysmaailmassa kuin järjestöissäkin. Tämän osaamisen hyödyntäminen yhdessä on valtava voimavara.

Tutkimustietoa on syytä hyödyntää päätöksenteossa. Kuntien vastuulla olevista palveluista on olemassa kasapäin tutkimuksia, raportteja ja selvityksiä. Tieto ongelmista pitää saada päättäjille ja siihen pitää reagoida. Samoin hyvät esimerkit ja kehitysmahdollisuudet.

Kaupungin ja korkeakoulujen välistä yhteistyötä on kehitettävä edelleen. Kaupungin ja korkeakoulujen kesken on tärkeää käydä dialogia siitä, millaisia osaajia julkinen sektori tarvitsee parempaa yhteiskuntaa rakentamaan ja miten opiskelijoiden palvelut järjestetään aukottomasti. Kaupunki voi saada tuoreita ideoita ja tulevaisuuden työntekijöitä tarjoamalla opiskelijoille aktiivisesti harjoittelupaikkoja ja opinnäytteiden aiheita. Kumppanuussopimus on yhteistyölle hyvä alku.

Henkilökunnan pitää voida kehittää omaa työtään ja alaansa. Monet kaupungin palveluksessa työskentelevät ihmiset ovat korkeasti koulutettuja asiantuntijoita ja kaikki oman alansa osaajia. Työnkuvia kannattaa säännöllisesti tarkastella ja uudistaa ja rekrytoida tehtäviin tarvittaessa lisää tekijöitä niin, että aikaa jää työn laadukkaasti tekemiseen ja kehittämiseen. Toimivassa työyhteisössä on tilaa ihmisten ideoille ja kokeiluille tehdä asiat paremmin. Muistan elävästi, kun eräs terveydenhoitaja puuskahti: “Nää lomakkeet ei kyllä yhtään anna kuvaa asiakkaiden tilanteesta. Täytyy varmaan sitten eläkkeelle jäätyä kirjoittaa näistä palautetta jonnekin.” Olisi kaikkien etu, että kokeneen työntekijän kokemus havaittaisiin ja hyödynnettäisiin.

Kansalaisaktiivisuutta on tuettava. Myös kaupungin asukkailla on osaamista, intoa ja taitoja. Niin kauan kun riskit ovat hallinnassa, ei kannata liian varovaisuuden tai muutosvastarinnan vuoksi jarruttaa hyviä ideoita tai estää niitä toteutumasta. Kaupunki voi tukea järjestöjen ja yksittäisten innokkaiden ihmisten toimintaa esimerkiksi tarjoamalla tiloja, avustuksia, neuvontaa ja tiedotusapua sekä helpottamalla vapaaehtoiseen toimintaan liittyviä hallintomenettelyitä. Elävässä kaupungissa on ravintola- ja siivouspäiviä, kellaribändejä, ryhmärakennuttamista ja urbaaneja kesantoja. Parhaimmillaan vapaa-ajan projekteista ja kokeiluista syntyy myös yrityksiä, jotka tuovat kaupunkiin työpaikkoja ja verotuloja sekä positiivista mainetta.

Koulutukseen on satsattava. On itsestäänselvää, että tulevaisuutemme on tiedon, sivistyksen ja oppimisen varassa. Kouluille on turvattava mahdollisimman hyvät resurssit tulevien sukupolvien kasvattamiseen. Tämä tarkoittaa mm. pienempiä ryhmäkokoja sekä avustajia erityisen tuen oppilaille.

PS. Olen Tieteen ja teknologian vihreät Viite ry:n ehdokas!