Tiedon ja osaamisen hyödyntäminen

Tampereella on paljon osaavia ihmisiä niin kaupungin palveluksessa, korkeakouluissa, yritysmaailmassa kuin järjestöissäkin. Tämän osaamisen hyödyntäminen yhdessä on valtava voimavara.

Tutkimustietoa on syytä hyödyntää päätöksenteossa. Julkisista palveluista on olemassa kasapäin tutkimuksia, raportteja ja selvityksiä. Tieto ongelmista pitää saada päättäjille ja siihen pitää reagoida. Samoin hyvät esimerkit ja kehitysmahdollisuudet.

Alueen ja korkeakoulujen välistä yhteistyötä on kehitettävä edelleen. Hyvinvointialueen ja korkeakoulujen kesken on tärkeää käydä dialogia siitä, millaisia osaajia julkinen sektori tarvitsee parempaa yhteiskuntaa rakentamaan ja miten esimerkiksi opiskelijoiden palvelut järjestetään aukottomasti. Hyvinvointialue voi saada tuoreita ideoita ja tulevaisuuden työntekijöitä tarjoamalla opiskelijoille aktiivisesti harjoittelupaikkoja ja opinnäytteiden aiheita.

Henkilökunnan pitää voida kehittää omaa työtään ja alaansa. Monet julkisen sektorin palveluksessa työskentelevät ihmiset ovat korkeasti koulutettuja asiantuntijoita ja kaikki oman alansa osaajia. Työnkuvia kannattaa säännöllisesti tarkastella ja uudistaa ja rekrytoida tehtäviin tarvittaessa lisää tekijöitä niin, että aikaa jää työn laadukkaasti tekemiseen ja kehittämiseen. Toimivassa työyhteisössä on tilaa ihmisten ideoille ja kokeiluille tehdä asiat paremmin. Muistan elävästi, kun eräs terveydenhoitaja puuskahti: “Nää lomakkeet ei kyllä yhtään anna kuvaa asiakkaiden tilanteesta. Täytyy varmaan sitten eläkkeelle jäätyä kirjoittaa näistä palautetta jonnekin.” Olisi kaikkien etu, että kokeneen työntekijän kokemus havaittaisiin ja hyödynnettäisiin jo työsuhteen aikana.

Kansalaisaktiivisuutta on tuettava. Myös alueen asukkailla on osaamista, intoa ja taitoja. Järjestöt ja erilaiset vapaaehtoisverkostot tekevät elintärkeää ennaltaehkäisevää ja palveluita tukevaa työtä. Julkinen sektori voi tukea niitä tarjoamalla tiloja, avustuksia, neuvontaa ja tiedotusapua sekä helpottamalla vapaaehtoiseen toimintaan liittyviä hallintomenettelyitä. Joistakin ideoista ja palveluista voi syntyä myös yrityksiä, jotka tuovat alueelle työpaikkoja ja verotuloja sekä positiivista mainetta.

Koulutukseen on satsattava. On itsestäänselvää, että tulevaisuutemme on tiedon, sivistyksen ja oppimisen varassa. Hyvinvointialueiden on tehtävä tiivistä työtä oppilashuollon kanssa. Henkilökunnalla pitää olla mahdollisuus osaamisen ylläpitämiseen ja kehittämiseen.

PS. Olen Tieteen ja teknologian vihreät Viite ry:n ehdokas!