Tiedon ja osaamisen hyödyntäminen

Tampereella on paljon osaavia ihmisiä niin kaupungin palveluksessa, korkeakouluissa, yritysmaailmassa kuin järjestöissäkin. Tämän osaamisen hyödyntäminen yhdessä on valtava voimavara.

Tutkimustietoa on syytä hyödyntää päätöksenteossa. Kuntien vastuulla olevista palveluista on olemassa kasapäin tutkimuksia, raportteja ja selvityksiä. Tieto ongelmista pitää saada päättäjille ja siihen pitää reagoida. Samoin hyvät esimerkit ja kehitysmahdollisuudet. Selvitykset eivät saa jäädä hyllyyn pölyttymään tai pelkästään alalla työskentelevien ihmisten sisäiseen käyttöön.

Kaupungin ja korkeakoulujen välistä yhteistyötä on tiivistettävä. Kaupunki voi saada tuoreita ideoita ja tulevaisuuden työntekijöitä tarjoamalla opiskelijoille aktiivisesti harjoittelupaikkoja ja opinnäytteiden aiheita. Korkeakouluille on tärkeää viestiä, millaisia osaajia julkinen sektori tarvitsee parempaa yhteiskuntaa rakentamaan. Osin kaupungin ja osin korkeakoulujen vastuulla olevat opiskelijoiden palvelut kannattaa miettiä yhdessä, jotta niihin ei muodostu aukkoja tai päällekkäisyyksiä.

Henkilökunnan pitää voida kehittää omaa työtään ja alaansa. Monet kaupungin palveluksessa työskentelevät ihmiset ovat korkeasti koulutettuja asiantuntijoita ja kaikki oman alansa osaajia. Työtehtävistä kannattaa karsia vanhentuneita käytäntöjä ja automatisoida soveltuvia rutiinitehtäviä, jotta aikaa saadaan vapautettua työn laadukkaasti tekemiseen ja kehittämiseen. Toimivassa työyhteisössä on tilaa ihmisten ideoille ja kokeiluille tehdä asiat paremmin. Muistan elävästi, kun eräs terveydenhoitaja puuskahti: “Nää lomakkeet ei kyllä yhtään anna kuvaa asiakkaiden tilanteesta. Täytyy varmaan sitten eläkkeelle jäätyä kirjoittaa näistä palautetta jonnekin.” Mielestäni olisi kaikkien etu, että kokeneen työntekijän kokemus osattaisiin tällaisessa tilanteessa havaita ja kuulla.

Kansalaisaktiivisuutta on tuettava. Niin kauan kun riskit ovat hallinnassa, ei kannata liian varovaisuuden tai muutosvastarinnan vuoksi jarruttaa hyviä ideoita tai estää niitä toteutumasta. Kaupunki voi tukea järjestöjen ja yksittäisten innokkaiden ihmisten toimintaa esimerkiksi tarjoamalla tiloja, avustuksia, neuvontaa ja tiedotusapua sekä helpottamalla vapaaehtoiseen toimintaan liittyviä hallintomenettelyitä. Elävässä kaupungissa on ravintola- ja siivouspäiviä, kellaribändejä ja ryhmärakennuttamista. Parhaimmillaan vapaa-ajan projekteista ja kokeiluista syntyy myös yrityksiä, jotka tuovat kaupunkiin työpaikkoja ja verotuloja sekä positiivista mainetta.

Kaupungin on paikattava valtakunnallisten koulutusleikkausten tuhoja. On itsestäänselvää, että tulevaisuutemme on tiedon, sivistyksen ja oppimisen varassa. Kouluille on turvattava mahdollisimman hyvät resurssit tulevien sukupolvien kasvattamiseen. Tämä tarkoittaa mm. pienempiä ryhmäkokoja sekä avustajia erityisryhmiin ja -oppilaille.

PS. Olen Tieteen ja teknologian vihreät Viite ry:n ehdokas!