Kestävä elämäntapa

On selvää, että koko ihmiskunnnan ja erityisesti länsimaisten kaupunkien ja niiden asukkaiden on löydettävä kestävämpi tapa elää. Kaupungin tehtävä on huolehtia omien toimiensa ympäristövaikutuksista ja mahdollistaa myös yksittäisille kaupunkilaisille ekologiset valinnat niin, että ne ovat edullisempia ja helpompia kuin ilmaston kannalta tuhoisat vaihtoehdot. Moni valitsisi mielellään ekologisen vaihtoehdon, jos se ei olisi niin hankala ja kallis.

Edistetään vauhdilla vähäpäästöistä liikennettä. Laajennetaan ratikkaa suunnitelmien mukaisesti Pirkkalan, Ylöjärven ja Kangasalan suuntaan. Polkupyörien kuljetuksen ratikassa pitäisi olla maksutonta vähintään lapsille, jotta liikenneketju toteutuu. Käynnistetään lähijunaliikenne Tampereen seudulla. Hankitaan sähkö- ja kaasubusseja. Lisätään sähköautoille varattuja pysäköintipaikkoja ja pikalatureiden määrää. Pyritään liikennesuunnittelussa siihen, että lyhyet matkat on helpompaa ja houkuttelevampaa taittaa muilla kulkumuodoilla kuin yksityisautolla. Luovutaan tarpeettomista työmatkoista ja kannustetaan kaupungin työntekijöitä maata pitkin matkustamiseen.

Pyöräilyn olosuhteet kuntoon. Pyörätieverkko on kohentunut viime vuosina paljon, mutta se on edelleen aivan liian sekava ja katkonainen. Huomio tulisi kiinnittää olemassa olevien väylien jatkuvuuteen ja laatuun ennen kun rakennetaan lisäkilometrejä. Baana tulee rakentaa valmiiksi ja korjata siinä olevat puutteet. Väylien suunnittelussa on noudatettava Liikenneviraston ohjeita, joita tällä hetkellä rikotaan jatkuvasti. Talvikunnossapitoon on satsattava niin, että väylillä pystyy kuljettamaan peräkärryä tai kulkemaan lastenpyörällä, ja soraa on vältettävä tai se on siivottava nopeasti pois. Hyvät käytännöt laadukkaaseen pyöräilyyn edistämiseen on jo luotu Oulussa, eivätkä ne ole merkittävästi kalliimpia kuin huonot käytännöt.

Julkiset ateriat kestäviksi. Kasvisruokaan tulee suhtautua niin, että se on normaalia oletusruokaa eikä erityisruokavalio. Aterioiden reseptejä on kehitettävä hiljalleen kasvispainotteisemmiksi niin, että muuttuviin makuihin on aikaa tottua. Niiden, jotka noudattavat vegaaniruokavaliota, pitäisi saada erityisruokavalio omalla ilmoituksella ilman terveydenhoitajan tai ravitsemusterapeutin lausuntoa.

Rakennetaan säilyttäen ja suojellen. Tarkastellaan, voiko rakennuskohteita korjata niiden purkamisen sijaan ja uusiokäyttää purkamisessa syntyvää materiaalia. Suojellaan erityisesti vanhoja kaupunkikuvan kannalta olennaisia kohteita tuhoutumiselta. Tehdään systemaattisempi kunnossapitosuunnitelma kaupungin vastuulla oleville kiinteistöille, jotta ne eivät pilaannu purkukuntoon. Kiinnitetään huomiota remonttien ja korjausten laatuun niin, että ne ovat mahdollisimman pitkäikäisiä.

Suojellaan luontoa ja turvataan pääsy luonnon ääreen virkistäytymään. Toteutetaan Iidesjärven rantaan luonnonsuojelualue. Täydennysrakennetaan olemassa olevia alueita mieluummin kuin raivataan uusia alueita koskemattomaan metsään. Ei nakerreta Kaupin metsää enää enempää ja säilytetään Eteläpuiston puisto-osat virkistyskäytössä. Varmistetaan, että rannat pysyvät kaavoittamisen yhteydessä julkisena tilana ja että kaikilta asuinalueilta pääsee helposti lähimetsään tai luontokohteeseen.

Arvioidaan päätösten ilmastovaikutukset. Päätöksenteossa on ryhdyttävä systemaattisemmin arvioimaan tehtyjen päätösten ilmastovaikutuksia. Ilmaston kannalta merkittävästi haitallisista hankkeista on luovuttava.

PS. Perheemme on testaillut erilaisia ekologisemman elämän ratkaisuita, joten minulla on niistä paljon omakohtaista kokemusta ja näkemyksiä siitä, miten infraa ja palveluita pitäisi kehittää. Asumme yhteisössä, jossa osa tiloista on toteutettu koko naapuruston yhteisinä. Hankimme juuri kimppasähköauton, siihen asti olimme autottomia. Olemme tehneet perheen lomareissuja mm. junalla ja pyöräillen, ja talvipyöräilemme koko porukka. Kierrätämme ja korjaamme. Elämä tuntuu silti varsin tavalliselta, eikä miltään marginaaliselta vaihtoehtoelämältä.